Het waterputproject


Een aantal jaren geleden is begonnen met een waterputproject.

Waterput    Waterpomp

Klik hier voor een uitvoerig verslag over het waterputproject.


Er is ook een nieuwe (kleinere) waterput geboord, deze is nu in gebruik.